Ogłoszenia

„Uprzejmie informujemy, że Zarządy spółek Ekodynamic Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu oraz Ekorent Sp. z o.o. z/s w Ciepłowodach podjęły decyzję o połączeniu obu spółek.

„Uprzejmie informujemy, że Zarządy spółek Ekodynamic Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu oraz Ekorent Sp. z o.o. z/s w Ciepłowodach podjęły decyzję o połączeniu obu spółek.

Zgodnie z art. 500 §  21 kodeksu spółek handlowych, Spółka niniejszym bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości plan połączenia spółek Ekodynamic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (Spółka Przejmująca) oraz Ekorent Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ciepłowodach (Spółka Przejmowana), począwszy od dnia 27 grudnia 2016 r.

Szczegółowy plan połączenia spółek dostępny jest do pobrania poniżej:

http://www.ekodynamic.com.pl/files/files/Plan%20Połączenia%20Spółek.pdf

 

Do pobrania:

Plan Połączenia Spółek.pdf

Aneks nr 1 do Planu Połącznia Spółek z dnia 14.12.2016.pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty

Do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze oferty (dot. zapytania ofertowego nr 1_2016).pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2016

dla projektu pn. "Zwiększenie zakresu produkcyjnego Ekodynamic Sp. z o.o. hale typu lekkiego z bezpłatwiową trzywarstwową izotermiczną powłoką pneumatyczną" realizowanego w ramach Działania 1.5 "Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej w MŚP" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 1_2016 - Kompleksowe zarządzanie projektem.pdf

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 1_2016.doc